VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Tereza Feltoni Gurini

Adresa: Masarykova 1051, Rajhrad, 664 61

telefon: 724 709 080

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@terezafeltoni.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum objednání (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte